"Domek na skale"

CENNIK

CENY OBEJMUJĄ WYNAJEM DOMU NA WYŁĄCZNOŚĆ, KTÓRY JEST OGRODZONY, MAX DLA 5 OSÓB, MINIMALNIE NA DWIE DOBY.

CENA ZA DOBĘ

300 zł do 3 osób

350-400 zł dla 4-5 osób

Dzieci do 2 roku życia zapraszamy bezpłatnie, nie są wliczane do łącznej ilości osób.

DODATKOWE OPŁATY
Pobyt za psa 30 zł/doba

W terminach: wakacje, ferie zimowe, weekend majowy, święta Wielkanocne, weekend Bożego Ciało, święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester ceny są ustalane indywidualnie w zależności od ilości osób i długości pobytu.

Dodatkowo w dniu rozpoczęcia rezerwacji/ przyjazdu Gości może zostać pobrana kaucja w wysokości 500 zł płatna gotówką na miejscu.
Kaucja jest zwracana pod warunkiem oddania w stanie zgodnym ze stanem w dniu jego przyjęcia.

Płatność za pobyt jest płacona w dniu przyjazdu gotówką.

 

REGULAMIN DOMKU NA SKALE

Gospodarze domku będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości

 1. Najmujący domek Gość zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie nie zostaną wydane klucze do domku.

 2. Rozpoczęcie pobytu w domku jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.

 3. Gość rozpoczynający pobyt wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji pobytu w domku.

 4. Rezerwacja domku dokonywana jest na 72 godziny po telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu zamiaru przyjazdu. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu chaty jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu.

 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.

 6. Opłata za wynajem domku pobierana jest z góry pierwszego dnia pobytu.

 7. W przypadku skrócenia pobytu, pobrana opłata jest bezzwrotna.

 8. Pobyt zaczyna się od godziny 16.00, a kończy się do godziny 11.00. Niemniej jeśli nie będzie to kolidować z przyjazdem kolejnych gości, jesteśmy elastyczni :).

 9. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.

 10. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz palenia!

 11. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.

 12. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w domku i na terenie posesji w godzinach 22:00-7:00.

 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.

 14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

 15. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianej przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.

 16. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.

 17. Zakaz używania w domku otwartego ognia – świeczki, lampki naftowe, gazowe itd.

 18. Zakaz używania własnych kuchenek elektrycznych i gazowych, oraz grzałek elektrycznych.

 19. Prosimy o nierozpalanie grilla i ogniska w miejscach nie wyznaczonych do tego celu.

 20. Utrzymanie porządku w domku podczas pobytu leży w gestii naszych Gości.

 21. Odwiedziny osób niezameldowanych w domku - wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu właścicieli.

 22. Zakaz urządzania imprez w domku.

 23. Istnieje możliwość przywiezienia do chaty zwierząt, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem.

 24. Administratorem danych osobowych jest Zdzisław Kalamus, ul. Górska 40, 34-120 Sułkowice, tel. 602472641. Administrator jest właścicielem marki domek na skale.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia realizacji pobytu w domku.

 2. Dane przetwarzane są w związku z akceptacją niniejszego regulaminu.

 3. Odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych.

 4. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu realizacji przepisów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej.

 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do skorzystania z pobytu w domku. Jednak w momencie rozpoczęcia pobytu powstają skutki prawne i od tego momentu dane nie mogą być usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą.

 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania co oznacza, że żadne decyzje pociągające skutki prane nie zapadają automatycznie.Życzymy miłego pobytu!

Gospodarze domku na skale :)